Sıkça Sorulan Sorular

Güvenli İnternet Hizmeti nedir?

Güvenli İnternet Hizmeti Anayasamızın ilgili hükümleri (41. Ve 58. Madde) gereğince yasal olarak ülkemizdeki İnternet kullanıcılarının İnternet’teki zararlı yayınlardan korunmasına yönelik bir hizmettir. Ülkemiz nüfusunun genç olmasından dolayı özellikle çocuklarımızın İnternet’in zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik istek ve şikayetler sürekli olarak Kurumumuz’a iletilmektedir. İlgili İşletmeciler’le yapılan çalışmalar sonucunda Şubat 2011 yılında “İnternet’in Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” Kurumumuz tarafından yayınlanmıştır.

Güvenli İnternet Hizmeti’nin amacı İnternet kullanıcılarına seçenekler sunarak kullanıcıların İnternet'ten güvenli hizmet almalarına yönelik Erişim Sağlayıcılar tarafından altyapısı oluşturulacak alternatif bir hizmet almalarını sağlamak şeklinde özetlenebilir. Bu hizmeti almada kullanıcıların rızası esas olup,  seçme ve seçmeme konusunda tam bir özgürlük mevcuttur.

Neden Böyle Bir Hizmete İhtiyaç Duyulmuştur?

Anayasamızın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41 inci ve “Gençliğin korunması” başlıklı 58 inci maddesi ile Devletin; ailenin, çocuğun ve gençliğin korunması için gerekli her türlü tedbiri alacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan Türkiye’de İnternet’in güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda Güvenli İnternet Hizmeti ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Güvenli İnternet Hizmetinin getirdiği yenilikler nelerdir?

22 Kasım 2011 tarihinde  kullanıcıların tamamıyla özgür iradeleri ile seçebilecekleri alternatif Güvenli İnternet Hizmeti başlamıştır. Söz konusu hizmet, hâlihazırda birçok işletmeci tarafından ücret karşılığı sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme programlarına alternatif olarak sunulacak seçenekli bir hizmetten ibarettir.

Kullanıcıların daha fazla seçeneği (Çocuk profili, Aile profili ve Sosyal Medya, Sohbet, Oyun kategorilerini ayrı ayrı seçebilme imkanı) vardır ve istenildiği takdirde kolayca bu seçimlerde değişiklik yapılabilir.

“Güvenli Arama (Safe Search)” Nedir?

Güvenli Arama (Safe Search) özelliği ,arama motorlarından yapılan arama sonuçlarında uygunsuz içeriklerin listelenmesini engelleyen, arama motoru sağlayacıların sunduğu bir özelliktir.

“Güvenli Arama (Safe Search)” Özelliğinden Tüm Güvenli İnternet Hizmeti Alan Kullanıcılar Faydalanabilir mi?

Aile ve Çocuk profili kapsamında Güvenli İnternet Hizmeti alan tüm kullanıcılar için bu özellik, hizmet aldığı İnternet Servis Sağlayıcı tarafından network seviyesinde aktif edilmiştir.

“Güvenli Arama (Safe Search)” Hizmeti Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Kullanıcının, hizmet aldığı İnternet Servis Sağlayıcının sunduğu Online İşlem Merkezi veya Çağrı kanalları üzerinden Güvenli İnternet Hizmetini devre dışı bırakması durumunda “Güvenli Arama (Safe Search)” özelliği de devre dışı kalacaktır. Sonrasında “Güvenli Arama (Safe Search)” özelliği ilgili arama motorunun ayarlar menüsünden devre dışı bırakılabilecektir.”

Profillerin içerikleri neye göre belirlenmektedir?

Siteler içerikleri tarayan bir yazılım aracılığı ile veya bir operatörün incelemesi ile; iş, medya, oyun, sohbet, sosyal medya, kumar, sağlığa zararlı madde temini, dernek, eğitim kurumu, bilgi/referans, forum... gibi pek çok farklı kategoriden birine dahil edilmektedir. Hangi kategorinin hangi profillerde yer alacağına dair temel ölçüler "Çocuk ve Aile Profili Kriter Belirleme Kurulu" tarafından belirlenmektedir.Çocuk ve Aile Profili Kriter Belirleme Kurulu, Güvenli İnternet Hizmetine dair Usul ve Esaslar'ın 10. maddesinde tanımlanmıştır.

Çocuk Profili izinli liste esasına göre çalışır. Sadece bu listeye dahil olan sitelere erişilir. İçeriği her an ve birçok kişi tarafından değiştirilebilen web siteleri, rasgele kişilerle sohbet yapılabilen siteler Çocuk Profiline ilişkin listede yer almamaktadır.
Fakat Aile Profilinde içeriğini kullanıcıların oluşturduğu/değiştirebildiği sitelere de(eğer o site aşağıdaki kapsamlardan birinde değilse) ulaşılabilir.

Aile Profilinde ise Aile Profiline ilişkin liste dışındaki tüm sitelere erişilebilir. Bu listede ise Türk Ceza Kanununda yer alan aşağıdaki suçlar:

  1.  İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

  2.  Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

  3.  Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

  4.  Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),(Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan protokol kapsamında ve Tarım Bakanlığınca bildirilen siteler )

  5.  Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

  6.  Fu­huş (mad­de 227),

  7.  Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

ve bunların yanısıra:

  8.  Atatürk aleyhine işlenen suçlar(5816 sayılı kanun),

  9.  Zararlı yazılım ve dolandırıcılık siteleri yer almaktadır.

 

Kimler, nasıl yararlanabilir?

Güvenli İnternet Hizmetinden tüm İnternet aboneleri yararlanabilirler.

Hizmetten yararlanabilmek için aboneler erişim sağlayıcılarıa çağrı merkezi, online işlem merkezi, bayi veya SMS(destekleniyorsa) aracılığı ile taleplerini iletirler. Bu yollardan herhangi biri ile de profillerini değiştirebilirler.

Bir evde aynı anda farklı profiller olabilir mi?

Güvenli İnternet profilleri hattınıza tanımlanır, bilgisayarınıza bir program yüklemezsiniz. Dolayısıyla aynı anda sadece bir profil kullanabilirsiniz. Fakat istediğiniz zaman hızlıca profilinizi değiştirebilirsiniz.

Profil değiştirmek ne kadar zaman alır?

Profil değiştirme hızı abonesi olduğunuz servis sağlayıcınızın altyapısına göre farklı olabilmektedir. Fakat 10 ila 20 saniye arasında bir süre profilinizi değiştirmeye yeterli olacaktır.

Bir siteye erişemediğimde nedenini nasıl anlayacağım?

Profiliniz nedeniyle bir siteye erişemiyorsanız karşınıza profiliniz nedeniyle erişemediğinizi bildiren bir sayfa çıkacaktır. Bu sayfada kullandığınız profil bilgisi ve sitenin profilde görüntülenmesi gerektiğini düşündüğünüz takdirde bunu bildirebileceğiniz bağlantılar da olacaktır.

Site sahibiyim. Sitemle ilgili profil değişikliği talebini nasıl yapabilirim?

Site sahipleri sitelerinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında değerlendirilmesi için buradan sorgulama yapıp bildirimde bulunabilirler.